Nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku PIT

Nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku PIT

 

W dniu 4 lipca br. Sejm przyjął nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Osoby do 26 roku życia zostały zwolnione z obowiązku opłacania podatku PIT, na poniższych zasadach:


Rozwiń

W dniu 4 lipca br. Sejm przyjął nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Osoby do 26 roku życia zostały zwolnione z obowiązku opłacania podatku PIT, na poniższych zasadach:

 

 1. Zwolnienie to stosowane może być do ukończenia przez podatnika 26 roku życia lub do przekroczenia przychodu w kwocie: 35 636,67 zł (limit w 2019 roku).

 2. W okresie od 01.08.2019 do 31.12.2019 przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z umów zlecenia mogą być zwolnione z podatku na podstawie złożonego oświadczenia podatnika (pracownik / zleceniobiorca).

 3. Nowej uldze podlegają tylko przychody ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umowy zlecenia.

 4. Nowe zasady opodatkowania nie będą dotyczyć:

 • dochodów z umowy o dzieło;

 • dochodów z własnej działalności gospodarczej;

 • zasiłki: chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych;

 • kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę;

 • niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r. ż. (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie),

 • i część stypendiów.

Jeżeli chcesz skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, prosimy o przesłanie oświadczenie na adres: kadry@msservices.pl

 

Dział Kadr i Płac MS Services sp. z o.o.


RODO - Klauzula informacyjna MS Services Sp. z o.o.

RODO - Klauzula informacyjna MS Services Sp. z o.o.

 

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. Postanowienia dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych zostaną uchylone, a zastąpią je zapisy unijnego rozporządzenia.

 


Rozwiń

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. Postanowienia dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych zostaną uchylone, a zastąpią je zapisy unijnego rozporządzenia.


Informacja o Administratorze Danych Osobowych - RODO

Informacja o administratorze danych osobowych oraz zasadach przetwarzania danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez MS Services sp. z o.o.

 

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. Postanowienia dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych zostaną uchylone, a zastąpią je zapisy unijnego rozporządzenia.


Rozwiń

Informacja o administratorze danych osobowych oraz zasadach przetwarzania danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez MS Services sp. z o.o.

 

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. Postanowienia dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych zostaną uchylone, a zastąpią je zapisy unijnego rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie:

 

 •     zwiększa przejrzystość – podmioty przetwarzające dane muszą szerzej informować o zasadach ich przetwarzania,
 •     daje większą kontrolę nad informacjami, jakie przetwarzają różne podmioty – uzyskujesz nowe prawa, m.in. w zakresie przenoszenia danych,
 •     zwiększa Twoje prawa do żądania udzielenia informacji, jakie podmiot posiada na Twój temat.


Administratorem danych osobowych jest MS Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków.


Pytania związane z ochroną danych osobowych w MS Services sp. z o.o. należy kierować na adres e-mail  ochrona.danych@msservices.pl


Ponadto kontakt możliwy jest:

 1.     w siedzibie MS Services sp. z o.o. w Krakowie, ul. Bociana 22 oraz w oddziale MS Services sp. z o.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 45A,
 2.     telefonicznie 12 61 45 239, 22 882 08 17
 3.     listownie – na adres korespondencyjny MS Services sp. z o.o.:  MS Services sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

Pozdrawiamy,
MS Services sp. z o.o.


Komunikat w sprawie złożenia zawiadomienia w Prokuraturze

Komunikat w sprawie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa

 

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie fałszywych ogłoszeń w serwisie Gumtree, zarząd MS Services pragnie poinformować o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

 

Z przykrością informujemy, że do MS Services napływają sygnały od osób, które padły już ofiarą oszustwa i wyłudzenia kredytu przy wykorzystaniu ich danych osobowych. Osoby te odpowiedziały na ogłoszenia o bardzo zbliżonej treści do fałszywego ogłoszenia MS Services.


Rozwiń

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie fałszywych ogłoszeń w serwisie Gumtree, zarząd MS Services pragnie poinformować o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

 

Z przykrością informujemy, że do MS Services napływają sygnały od osób, które padły już ofiarą oszustwa i wyłudzenia kredytu przy wykorzystaniu ich danych osobowych. Osoby te odpowiedziały na ogłoszenia o bardzo zbliżonej treści do fałszywego ogłoszenia MS Services. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby, które przesłały swoje dane i przelały pieniądze osobom podszywającym się pod MS Services, do niezwłocznego składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza. Wskazana jednostka prokuratury znajduje się pod adresem:

 

oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków

 

Z wyrazami szacunku,
Zarząd MS Services sp. z o.o.

 


Komunikat w sprawie fałszywych ogłoszeń w serwisie Gumtree

Komunikat w sprawie fałszywych ogłoszeń z ofertami pracy w serwisie Gumtree

 

W połowie stycznia bieżącego roku, osoba podszywająca się pod pracownika MS Services, opublikowała w serwisie ogłoszeniowym Gumtree, ogłoszenie pod nazwą „Tajemniczy klient”, zawierające ofertę wykonania zlecenia na rzecz Banku Idea.

 

Informujemy, iż MS Services nie był autorem tego ogłoszenia zaś użytkownik serwisu Gumtree o nicku „Agnieszka” nie działał na jego zlecenie. MS Services pragnie podkreślić, że nigdy nie wymaga dokonywania jakichkolwiek opłat przez zleceniobiorców.

 


Rozwiń

W połowie stycznia bieżącego roku, osoba podszywająca się pod pracownika MS Services, opublikowała w serwisie ogłoszeniowym Gumtree, ogłoszenie pod nazwą „Tajemniczy klient”, zawierające ofertę wykonania zlecenia na rzecz Banku Idea.

 

Informujemy, iż MS Services nie był autorem tego ogłoszenia zaś użytkownik serwisu Gumtree o nicku „Agnieszka” nie działał na jego zlecenie. MS Services pragnie podkreślić, że nigdy nie wymaga dokonywania jakichkolwiek opłat przez zleceniobiorców.

 

Uczulamy, iż zamieszczanie fałszywych ogłoszeń może być próbą wyłudzenia danych osobowych. Dane te mogą posłużyć m.in. do zaciągnięcia kredytu na rachunek osób, które je przekażą. Wątpliwości co do autentyczności oferty powinno wzbudzić żądanie przez autora ogłoszenia kserokopii dowodu osobistego czy wymóg wykonania przelewu w celu weryfikacji numeru rachunku bankowego zleceniobiorcy.

 

MS Services wyraża głębokie ubolewanie co do faktu, iż osoby, które odpowiedziały na fałszywe ogłoszenie, mogły zostać narażone na poważne konsekwencje wynikające z przekazania swych danych osobowych oraz wykonania przelewu bankowego.

 

W przypadku wątpliwości co do autentyczności ogłoszenia sygnowanego firmowym logiem MS Services, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami naszej firmy, pod następującym numerem: 22 882 08 17 lub mailowy pod adresem hr[at]msservices.pl.

 

MS Services raz jeszcze podkreśla, iż nie stosuje podobnych praktyk, a niniejsza sprawa zostanie niezwłocznie przekazana organom ścigania, w celu identyfikacji autora fałszywego ogłoszenia oraz ewentualnego pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd MS Services sp. z o.o.


Prezes MS Services na liście 99 osobowości outsourcingu

Prezes MS Services - Jacek Szczepanowski został wyróżniony tytułem Osobowości Outsourcingu w raporcie 99 osobistości outsourcingu w Polsce opracowanym przez magazyn Outsourcing & More.


Rozwiń

Na liście firm świadczących usługi outsourcingowe znajdują się wybitni menedżerowie zarówno dużych, międzynarodowych korporacji, jak i firm ogólnopolskich i o zasięgu lokalnym.

Jacek Szczepanowski - prezes MS Services, specjalizującej się usługach outsourcingu sił sprzedaży i merchandisingu, został wyróżniony obecnością w gronie tych wybitnych biznesmenów.


MS Services wysoko oceniona przez Klientów w niezależnym badaniu

Profesjonalizm i zaangażowanie pracowników MS Services zostały bardzo dobrze ocenione przez Klientów w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez Millward Brown.


Rozwiń

Wyniki badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie wydawcy Media & Marketing Polska zostały opublikowane w Raporcie Specjalnym Agencje Marketingu Zintegrowanego. MS Services plasuje się w ścisłej czołówce firm świadczących usługi wsparcia sprzedaży i marketingu. W badaniu Klienci oceniali między innymi poziom satysfakcji z obsługi klienta, poziom zadowolenia ze współpracy z agencją, możliwości realizacji działań na terenie całego kraju a także deklarowali chęć polecenia usług agencji. 

Z treścią całego raportu można się zapoznać klikając TUTAJ

 


MS Services wyróżniona za wkład w tworzenie nowych miejsc pracy

MS Services została wyróżniona w konkursie Kreator Miejsc Pracy zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 


Rozwiń

Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2013 r. 

W konkursie wyróżnione zostały przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym wzrostem zatrudnienia. Dodatkowe punkty można było zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana była również rzetelność  pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

 

Nagrody pracodawcom wręczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali, kóra odbywała się w czerwcu. 

 

 


Audyt - nowość w ofercie MS Services

MS Services wprowadza do swojej oferty NOWOŚĆ - usługę audytu procesów sprzedaży. 

Audyt procesu sprzedaży - nowa usługa w ofercie MS Services skierowana jest do firm, którym zależy nie tylko na wzrostach, ale również na poprawie jakości procesu sprzedażowego, a także na wdrożeniu oszczędności w realizacji stosowanego modelu sprzedaży. Audyt MS Services może być również odpowiedzią na pytanie o działania konkurencji, czy na potrzebę wygenerowania nowych pomysłów w zakresie rozwiązywania problemów ze sprzedażą.


Rozwiń

Podstawowym celem przeprowadzenia audytu jest dostarczenie przedsiębiorstwu wiedzy na temat błędów lub luk w procesie sprzedaży i opracowanie zestawu rekomendacji, które umożliwią poprawę kluczowych parametrów biznesowych, a tym samym wpłyną na wzrost efektywności sprzedaży. Podczas audytu MS Services analizuje m.in. dostarczone przez firmę dane, pracę jej handlowców i menedżerów, również terenowych i bada poziom wiedzy pracowników działu sprzedaży. 


MS Services -10 lat na rynku wsparcia sprzedaży

MS Services – jeden z największych dostawców usług outsourcingu w Polsce, firma specjalizująca się w realizacji zleceń z zakresu wsparcia sprzedaży obchodzi 10-lecie działalności. 


Rozwiń

10-lecie działalności jest dla MS Services nie tylko okazją do świętowania, ale również czasem podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wprowadzenia zmian, które sprawią, że w nową dekadę firma wkroczy jeszcze lepiej przygotowana. Outsourcer wprowadza nowy, bardziej nowoczesny i przejrzysty podział swojej oferty, uwzględniając w niej elementy, które są odpowiedzią na oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów. Świadczone przez firmę usługi zostały podzielone na 3 przejrzyste kategorie. W ramach MS Sales firma oferuje usługę outsourcingu sprzedaży, w ramach MS Support - wspiera realizację procesów sprzedażowych i oferuje usługę merchandisingu, a w ramach MS Connect realizuje zlecenia z zakresu promocji sprzedaży.


MS Services Rzetelnym Outsourcerem 2013

Przyznany MS Services w 2013 roku tytuł „Rzetelny Outsourcer 2013” jest potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez nią usług.


Rozwiń

Rzetelny Outsourcer to tytuł przyznawany przez redakcję „Outsourcing Magazine” – najbardziej opiniotwórczego czasopisma branży outsourcingowej w Polsce. Firmy świadczące usługi outsourcingowe są poddawane wnikliwemu badaniu realizowanemu przez redakcję magazynu i zaproszonych przez nią ekspertów. Oceniane są między innymi: wielkość obrotów, wielkość inwestycji, standardy działania w ramach realizacji core businessu a także działania pozabiznesowe, a przede wszystkim zakresu usług, liczba, przyrost i czas trwania kontraktów.


MS Services wysoko oceniona przez Klientów

Profesjonalizm i zaangażowanie pracowników MS Services zostały bardzo dobrze ocenione przez Klientów w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez Millward Brown. Dziękujemy!