Informacja o Administratorze Danych Osobowych - RODO


Informacja o administratorze danych osobowych oraz zasadach przetwarzania danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez MS Services sp. z o.o.

 

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. Postanowienia dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych zostaną uchylone, a zastąpią je zapisy unijnego rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie:

 

  •     zwiększa przejrzystość – podmioty przetwarzające dane muszą szerzej informować o zasadach ich przetwarzania,
  •     daje większą kontrolę nad informacjami, jakie przetwarzają różne podmioty – uzyskujesz nowe prawa, m.in. w zakresie przenoszenia danych,
  •     zwiększa Twoje prawa do żądania udzielenia informacji, jakie podmiot posiada na Twój temat.


Administratorem danych osobowych jest MS Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków.


Pytania związane z ochroną danych osobowych w MS Services sp. z o.o. należy kierować na adres e-mail  ochrona.danych@msservices.pl


Ponadto kontakt możliwy jest:

  1.     w siedzibie MS Services sp. z o.o. w Krakowie, ul. Bociana 22 oraz w oddziale MS Services sp. z o.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 45A,
  2.     telefonicznie 12 61 45 239, 22 882 08 17
  3.     listownie – na adres korespondencyjny MS Services sp. z o.o.:  MS Services sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

Pozdrawiamy,
MS Services sp. z o.o.