Akcje Sprzedażowe


Przygotowując realizację akcji sprzedażowej postępujemy według wypracowanej metodologii, której elementami składowymi są przygotowanie strategii i planu sprzedaży, które są wynikiem wspólnej pracy zespołu projektowego złożonego z doświadczonych menedżerów sprzedaży.

W ramach akcji sprzedażowych oferujemy:

  • wsparcie sił sprzedaży klienta (okresowe powiększenie zespołu)
  • budowanie / poprawę dystrybucji numerycznej
  • zwiększenie panelu obsługiwanych klientów
  • wprowadzanie produktów i kategorii na rynek (launch/relaunch)
  • egzekucję standardów ekspozycyjnych (merchandising)
  • instalację materiałów reklamowych (POSM)
  • organizację akcji promocyjnych o charakterze: wizerunkowym i/lub sprzedażowym
  • van selling
  • telesprzedaż (przedsprzedaż, generowanie lead’ów, umawianie spotkań handlowych)

Aktywności sprzedażowe są realizowane przy wykorzystaniu zespołu handlowego MS Services i mogą być dodatkowo wspomagane akcjami call center, czy też akcjami mailingowymi. Akcje sprzedażowe mogą być realizowane w modelach dedykowanych (realizacja zadań na rzecz jednego klienta) lub multipartnerskich (dwóch lub więcej niekonkurencyjnych partnerów biznesowych).