Badania i audyty w punktach sprzedaży


Działania z zakresu badania i audytu w punktach sprzedaży realizujemy:

 • w dowolnym kanale sprzedaży (nowoczesny, tradycyjny, specjalistyczny: HoReCa, apteczny, elektro RTV-AGD, DIY, sieci lokalne, regionalne etc.)
 • w dowolnym typie / rodzaju punktów sprzedaży (sieciowe, niezależne, specjalistyczne)
 • na dowolnym panelu / próbie punktów sprzedaży
 • badany dowolny parametr / grupę parametrów
 • z dowolną częstotliwością

Oferowana przez MS Support usługa audytu jest usługą kompleksową, w ramach której wykonujemy wszystkie czynności umożliwiające zrealizowanie zlecenia.

 • Rekrutacja, zatrudnienie i rozliczenie audytorów
 • Wstępna weryfikacja / zakup bazy punktów
 • Opracowanie harmonogramu audytu
 • Wizytacja punktów sprzedaży
 • Wypełnienie ankiet z wizyt
 • Rejestracja video (opcja)
 • Wprowadzenie danych do systemu
 • Raportowanie zbiorcze
 • Prezentacja wyników z analizą
 • Rozliczenie usługi

MS Support wykonuje równnież stałe lub okresowe badania weryfikujące zgodność stanu faktyczmego z ustaleniami, czy raportami (Compliance):

 • Zgodności z kontraktem, ustaleniami centralnymi w sieciach sprzedaży
 • Zgodności danych raportowych zespółów terenowych Klienta
 • Wykonanie zadań zleconych firmom zewnętrznym (merchandiserzy, promotorzy, hostessy, PH)
 • Efekty programów rynkowych (implementacja, motywacja, lojalność)