Logistyka i zarządzanie materiałami POS


Usługa kompleksowego zarządzania materiałami POS obejmuje: magazynowanie, logistykę, instalację/deinstalację oraz audyt.

W ramach usługi magazynowania oferujemy:

 • krótko  i długoterminowe magazynowanie materiałów POS
 • zarządzanie magazynem
 • kontrolę stanów magazynowych

W ramach usługi logistyki oferujemy:

 • dostarczenie materiałów (zapewnienie transportu)
 • sortowanie i przepakowywanie materiałów
 • monitoring przesyłek

W ramach usługi instalacji/deinstalacji oferujemy:

 • montaż i demontaż materiałów
 • konserwację materiałów
 • utylizację zbędnych materiałów

W ramach usługi audytu oferujemy:

 • weryfikację terminowości dostarczania materiałów
 • weryfikację poprawności montażu
 • weryfikację stanu technicznego materiałów
 • weryfikację zgodności materiałów z założeniami Klienta

Lokalizacje punktów sprzedaży i sklepów są na bieżąco weryfikowane. W przypadku skomplikowanych w montażu materiałów zapewniamy również profesjonalne szkolenia dla ekip montażowych.