MS Services Rzetelnym Outsourcerem 2013


Rzetelny Outsourcer to tytuł przyznawany przez redakcję „Outsourcing Magazine” – najbardziej opiniotwórczego czasopisma branży outsourcingowej w Polsce. Firmy świadczące usługi outsourcingowe są poddawane wnikliwemu badaniu realizowanemu przez redakcję magazynu i zaproszonych przez nią ekspertów. Oceniane są między innymi: wielkość obrotów, wielkość inwestycji, standardy działania w ramach realizacji core businessu a także działania pozabiznesowe, a przede wszystkim zakresu usług, liczba, przyrost i czas trwania kontraktów.