MS Services wyróżniona za wkład w tworzenie nowych miejsc pracy


Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2013 r. 

W konkursie wyróżnione zostały przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym wzrostem zatrudnienia. Dodatkowe punkty można było zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana była również rzetelność  pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

 

Nagrody pracodawcom wręczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali, kóra odbywała się w czerwcu.