Outsourcing sił sprzedaży


W ramach usługi outsourcingu sił sprzedaży oferujemy:

  • rekrutację i selekcję personelu,
  • zatrudnienie i administrację zatrudnienia (obsługa kadrowo – płacowa),
  • wyposażenie i administrację narzędzi pracy (samochody, telefony, tablety, laptopy),
  • prowadzenie szkoleń wstępnych (przebieg wizyty, obalanie obiekcji, raportowanie, sprzedaż),
  • wdrożenie i administrację systemów mobilnych/raportowania,
  • koordynację i nadzór pracy zespołu,
  • nadzór nad efektywnością procesów,
  • wdrażanie i rozliczanie systemów motywacyjnych,
  • trening i coaching,
  • oceny okresowe członków zespołu sprzedażowego.

 

Zapewniamy najwyższej jakości pracę zespołów handlowców, przy najbardziej konkurencyjnym na rynku poziomie kosztów zasobów i usług zewnętrznych (samochody, serwisy, telefony, komputery). (Inwestujemy w rozwój kompetencji personalnych, dzięki którym nasze procesy HR są skuteczniejsze i bardziej efektywne. Selekcja, rekrutacja, szkolenia, systemy motywacyjne, project management, to obszary, które stanowią naszą przewagę konkurencyjną.)

Stosujemy nowoczesne rozwiązania umożliwiające osiąganie zakładanych celów biznesowych, a jednocześnie bardzo korzystne ceny zasobów materialnych. Uzyskujemy je dzięki skali działalności oraz prowadzonej w ramach grupy polityce zakupowej.

Flota MS Sales liczy obecnie ponad 400 samochodów, natomiast łącznie z pozostałymi spółkami grupy to ponad 1.000 aut. Podobne liczby abonamentów telefonicznych umożliwiają korzystanie z bardzo atrakcyjnych cen zarówno na połączenia telefoniczne, jak i na urządzenia mobilne. Skala działania umożliwia nam również wynegocjowanie najlepszych warunków serwisowych oraz stawek ubezpieczeniowych. W przypadku zakupów paliwa, tworzymy grupę zakupową, do której zapraszamy naszych partnerów biznesowych.

W ramach dodatkowego zwiększenia efektywności kosztowej zespołów sprzedażowych, oferujemy również możliwość podjęcia działań zmierzających do pozyskania niekonkurencyjnego partnera/partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie multipartnerskim (współdzielonym).