Prezes MS Services na liście 99 osobowości outsourcingu


Na liście firm świadczących usługi outsourcingowe znajdują się wybitni menedżerowie zarówno dużych, międzynarodowych korporacji, jak i firm ogólnopolskich i o zasięgu lokalnym.

Jacek Szczepanowski - prezes MS Services, specjalizującej się usługach outsourcingu sił sprzedaży i merchandisingu, został wyróżniony obecnością w gronie tych wybitnych biznesmenów.