Społeczna odpowiedzialność MS Services


W ramach działań CSR dbamy o:

1.           Ład Organizacyjny

Wspieramy działania i zapewniamy narzędzia poprawiające komunikację w firmie pomiędzy biurami w Krakowie i Warszawie, a także pomiędzy pracownikami w terenie (tablety, telefony, kontakt mailowy, sieć kierowników i koordynatorów).

2.           Prawa Człowieka

Różnorodność pracowników. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, narodowość czy wyznanie. Otrzymaliśmy certyfikat „Przyjazna Rekrutacja”

3.           Praktyki z zakresu pracy

Elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków i oczekiwań zarówno klientów, jak i pracowników, to dzisiaj podstawa działania każdej konkurencyjnej firmy. 

Dbamy o rozwój pracowników zarówno w momencie wejścia do firmy, tworząc programy  onboardingowe, jak i w trakcie zatrudnienia rozwijając szkolenia wewnętrzne i e-learningowe.

Jesteśmy elastyczni także, co do formy zatrudnienia:

- zatrudniamy studentów w niepełnym wymiarze godzin,

- umożliwiamy system home office współpracownikom kontraktowym, pracownicom w ciąży czy też każdemu, komu ze względu na okoliczności życiowe ta forma umożliwia większą efektywność.

Integracja/Life-Work Balance: Dbamy o relacje z pracownikami – organizujemy w okresie letnim spotkania przy grillu, imprezy okolicznościowe np. Wigilię, celebrujemy urodziny i ważne życiowe wydarzenia. Cenimy prawo pracowników do odpoczynku i czasu spędzanego z rodziną.

Wynikiem tych działań są wyróżnienia:

Certyfikat „Przyjazna Rekrutacja”

Udział w programie Krakowskiego Urzędu pracy 7 życzeń

Udział w programie Grasz o staż 2007

Certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki otrzymany w 2011 roku

Współpraca z biurami karier uczelni wyższych

4.           Środowisko i zdrowie

Pakiet socjalny obejmuje dostęp do prywatnej opieki medycznej i karty umożliwiającej korzystanie z centrów aktywności sportowej.

Stawiamy na Eko biuro - w listopadzie zorganizowaliśmy szkolenie z zasad ekologii w biurze, przeprowadzone przez Fundację Aeris Futuro. Wprowadzamy coraz więcej zielonych standardów.

5.           Uczciwe praktyki operacyjne potwierdzają:

Certyfikat Rzetelna Firma,

Tytuł Gazela Biznesu 2011, 2012

Diamenty Forbesa

6.           Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Firma zapewnia miejsca pracy pracownikom na terenie całego kraju. Współpracujemy z lokalnymi Urzędami Pracy.

Wzięliśmy udział w akcji podziel się posiłkiem w roku 2009.

Pracownicy angażują się w wolontariat społeczny:

- zbieranie zakrętek,

- dokarmianie  kotów mieszkających w okolicy biura, ich przeniesienie podczas zmiany biura i sterylizacja. Akcję przeprowadziło 7 osób z biura, ze strony firmy udostępniono samochód firmowy, aby przewieźć je na zabieg i z kliniki do nowego biura, gdzie czekały na nie specjalne budki dla kotów.

Planujemy dalsze inicjatywy i ubiegamy się o certyfikaty potwierdzające naszą społeczną  odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu.