Etap I

Selekcja aplikacji

Dział HR wykonuje selekcję wszystkich przesłanych przez kandydatów aplikacji.

 

Etap II

Rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatami

Po wstępnej selekcji CV przedstawiciel działu HR kontaktuje się z wybranymi kandydatami. Na tym etapie kandydat może spodziewać się pytań odnośnie motywacji do pracy, cech osobowości charakteryzujących kandydata, pogłębienia tematu doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności.

W wyniku rozmowy telefonicznej kandydat otrzymuje: zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną lub podziękowanie za udział w procesie rekrutacji.

 

Etap III

Pierwsza rozmowa/ spotkanie rekrutacyjne

Rozmowa rekrutacyjna jest prowadzona przez przedstawiciela z działu HR. Czas trwania to ok. 30-45 min. Na rozmowie kandydat jest pytany o plany na przyszłość, cele, zainteresowania, motywacje do pracy. Sprawdzane są również kompetencje kandydatów.

Po pierwszej rozmowie/spotkaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje:

 • Ocena pozytywna - Zaproszenie na drugi etap rozmowy rekrutacyjnej. Następuje również sprawdzenie referencji kandydata
 • Ocena negatywna - Informacja zwrotna wraz z podziękowaniem za udział w rekrutacji.

Ocena pozytywna po pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym

Jeżeli kandydat przeszedł pozytywnie pierwszy etap spotkań oraz zostały potwierdzone referencje kandydata, są dwie możliwości:

 • Podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy z kandydatem
 • Zaproszenie kandydata na drugi etap rozmów

 

Etap IV

Drugi etap spotkania rekrutacyjnego

Na drugim etapie przedstawiciele działu HR sprawdzają kluczowe kompetencje kandydata: umiejętność współpracy, odporność na stres, kreatywność, asertywność, umiejętności interpersonalne i inne.

Formy drugiego spotkania rekrutacyjnego

 • Assessment Center
 • Przygotowanie Prezentacji na dany temat
 • Testy psychologiczne i kompetencyjne
 • Scenki
 • Case study

 

Etap V

Zakończenie procesu rekrutacji

Jeżeli kandydat przejdzie cały proces rekrutacji z sukcesem, nawiążemy współpracę.

Na każdym etapie rekrutacji, kandydat otrzymuje od nas informację zwrotną.

 

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych (RODO)
Wysłanie aplikacji wiąże się ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu i CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

Warto wiedzieć, że:

 • MS SERVICES SP. Z O. O stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych nasza siedziba mieści się przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków;

 • dane w CV podajesz dobrowolnie, a jeśli nie podasz informacji, które pozwolą na ocenę Twojej kandydatury i kontakt z Tobą, nie będziemy mogli brać Twojego CV pod uwagę;

 • dostęp do Twoich danych będą miały osoby, które zostały przez nas upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją;

 • po zakończeniu rekrutacji CV zostanie usunięte z naszej bazy, jeżeli wyraziłeś/łaś odrębną zgodę może zostać wykorzystane w kolejnych procesach rekrutacji, jednak nie dłużej niż w okresie 3 lat od daty aplikacji;

 • my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

 • masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia, właściwy adres do korespondencji w w/w przypadkach to: ochrona.danych@msservices.pl

 • jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych. 

MS Services należy do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji założonej przez grupę pracuj.pl.

Procesy rekrutacyjne są prowadzone zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk rekrutacyjnych.

Szanujemy osoby aplikujące, ich czas i zaangażowanie.

Przekazujemy informacje zwrotne kandydatom. 

Ważna jest dla nas opinia kandydatów.