Kompleksowa obsługa

Jedną z kluczowych przewag rynkowych MS Services jest doświadczenie w realizacji dużych, kompleksowych zleceń, na które składają się zarówno działania outsourcingu sprzedaży, merchandising, a także zarządzanie materiałami POS. Konsolidacja zleceń u jednego partnera outsourcingowego, pozwala na uproszczenie i ograniczenie czasochłonności procesu współpracy z zewnętrznymi partnerami (zwykle zarządzaniem relacjami z dostawcą może zająć się jedna/dwie osoby), daje klientowi większą pewność, że dzięki szerszej współpracy, partner zewnętrzny dostosuje swoje procesy i struktury do potrzeb zleceniodawcy bardziej efektywnie. Po stronie MS Services występuje bowiem również najczęściej jedna osoba odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu odpowiedzialnego za poszczególne podprojekty, której rolą jest analizowanie całego procesu i proponowanie rozwiązań usprawniających realizację wszystkich składowych usługi. Zlecenie MS Services kilku projektów z zakresu wsparcia sprzedaży obniża również znacząco całkowity koszt ich realizacji. Taki model współpracy MS Services  rozwija  od początku współpracy z Procter&Gamble, oraz innym kluczowymi klientami, do których należą m.in. Mars, czy Pepsi Cola. 

Warunkiem powodzenia takiej konsolidacji jest zapewnienie bezpieczeństwa współpracy, które w przypadku powierzenia wszystkich zadań jednemu partnerowi zwiększa ryzyko nieutrzymania ciągłości usług. MS Services jest przykładem partnera outsourcingowego, dla którego bezpieczeństwo współpracy odgrywa kluczową rolę. Przed rozszerzeniem współpracy o kolejny obszar biznesowy, przygotowywane są szczegółowe procedury bezpieczeństwa, opisujące działania podejmowane podczas wystąpienia zdefiniowanych wcześniej zagrożeń.


Cieszymy się zaufaniem zarówno międzynarodowych korporacji, jak i czołowych polskich przedsiębiorstw – m.in. rynkowych liderów takich jak P&G, Mars, Maspex.

W każdym przypadku pokazujemy naszym klientom korzyści wynikające ze zwiększania skali współpracy, jako że jesteśmy wtedy w stanie skoncentrować nasze działania na ciągłym analizowaniu i proponowaniu rozwiązań stale usprawniających nasze usługi.

 

Najlepszym przykładem jest nasza współpraca z Procter&Gamble, która rozpoczęła się w 2003 roku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. W ciągu tych 10 lat staliśmy się głównym dostawcą usług wsparcia sprzedaży dla P&G, a w wielu przypadkach jedynym. Pomimo zrozumiałej potrzeby dywersyfikacji dostawców outsourcingu przez naszych klientów, jesteśmy w stanie przekonywać do wyłącznej współpracy, która przy zachowaniu odpowiednich warunków daje znaczące korzyści wynikające z jej skali, ale także z zaangażowania dedykowanych zasobów personalnych. Nasi menedżerowie przypisani do takiej współpracy stają się z czasem najlepszymi ekspertami w dziedzinie wsparcia sprzedaży dla danego klienta i zaczynają myśleć, czuć i zachowywać się zgodnie z jego kulturą organizacyjną, a jednocześnie dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń z dziesiątek innych projektów zrealizowanych przez MS Services zapewniają odpowiedni benchmarking parametrów biznesowych.

Przykładowo, dla P&G zbudowaliśmy dedykowaną organizację składającą się z zespołu menedżerów regionalnych odpowiedzialnych za wszelkie działania merchandisingowe we wszystkich punktach sprzedaży rynku nowoczesnego. Jesteśmy odpowiedzialni za ciągłość i jakość ekspozycji, egzekucję ustaleń centralnych w sieciach sprzedaży, zarządzanie materiałami POS. Współpracujemy bezpośrednio z zespołem sprzedaży, KAM’ami, dostawcami materiałów POS, a także dostawcami narzędzi IT umożliwiające poprawę efektywności serwisu.

Jesteśmy również wyłącznym partnerem P&G w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży obsługującym sprzedażowo wszystkie punkty handlowe rynku nowoczesnego. Od 2003 roku realizowaliśmy dla P&G projekt outsourcingu kilkudziesięcioosobowego zespołu sprzedażowego, obsługującego supermarkety sieci zachodnich, natomiast od listopada 2013 P&G zdecydowało się przekazać do obsługi przez MS Services obsługę również tych swoich klientów, których do tej pory odwiedzali przedstawiciele handlowi P&G.

MS Services jest również operatorem logistycznym, obsługującym i zarządzającym materiałami POS, w tym składowaniem, logistyką, montażami, utrzymaniem i demontażami wszelkich materiałów promocyjnych. W tym celu posiadamy magazyny, samochody dostawcze oraz personel logistyczny, który zapewnia ciągłość dostaw i obecności materiałów POS w punktach sprzedaży.

Nasza współpraca z P&G dotyczy głównych kategorii produktowych, ale jest rozszerzana również na kategorie specjalistyczne. Przykładem jest outsourcing zespołu sprzedażowego obsługującego kliniki i gabinety dentystyczne (Oral-B, Blend-a-med), czy też produkty kategorii elektro (Braun, Duracell).

W podobnym kierunku rozwija się również nasza współpraca z firmą Mars, która pomimo krótszej o kilka lat historii nie odbiega znacząco skalą oraz zakresem współpracy. Jesteśmy bowiem głównym partnerem merchandisingowym Mars w rynku czekolad, a także pet food w sieciach handlowych. Ponadto jesteśmy odpowiedzialni za budowanie dystrybucji kategorii czekolad w sklepach rynku tradycyjnego, na potrzeby którego zbudowaliśmy kilkudziesięcioosobowy zespół sprzedażowy, w pełni zarządzany przez struktury menedżerskie MS Services.

W wyniku tak szerokiego zakresu współpracy klienci otrzymują specjalistyczną dedykowaną obsługę oraz gwarancję najwyższej jakości w oparciu o doświadczony i stały zespół specjalistów znających doskonale ich specyfikę i oczekiwania, co przekłada się na oferowanie rozwiązań zapewniających zwiększanie konkurencyjności produktów klienta w punktach sprzedaży.