W MS Sales oferujemy szybką realizację zadań sprzedażowych bez angażowania wewnętrznych zasobów firmy - zleceniodawcy. Nasi Klienci zyskują większość elastyczność w funkcjonowaniu firmy, możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów doświadczonych w realizacji kilkudziesięciu projektów sprzedażowych oraz osiągnięcie znaczących oszczędności kosztowych, wynikających z efektów skali prowadzonej przez nas działalności. Z powodzeniem pracujemy zarówno dla największych - globalnych liderów  w swoich kategoriach, jak i dla mniejszych organizacji dążących do zdobycia przewagi rynkowej poprzez wsparcie zewnętrznych ekspertów.

Podstawowe korzyści wynikające outsourcingu sprzedaży:

 • większa elastyczność w funkcjonowaniu firmy,
 • możliwość koncentracji zlecającego  na podstawowej działalności,
 • comiesięczna, jedna faktura o stałej wartości,
 • lepsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych,
 • zamiana kosztów stałych na zmienne,
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • możliwość uzyskania szybkich efektów, w postaci np. zwiększenia pokrycia rynku, bez angażowania zasobów wewnętrznych,
 • ograniczenie funkcji i kosztów administracyjnych.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów w większości branż: FMCG, finansowej, energetycznej, technicznej, lotniczej/turystycznej.

Jako eksperci w zakresie budowy i zarządzania zespołami sprzedażowymi, potrafimy dobrać optymalny profil kandydatów na handlowców, a następnie dokonać wybory najlepszych z nich w kilkustopniowym procesie rekrutacji. Skuteczności procesów selekcji i doboru pracowników dowodzą wskaźniki rotacji w naszych projektach sprzedażowych. W trakcie realizacji projektów dbamy o właściwy poziom motywacji i wyszkolenia handlowców, menedżerom zapewniamy skuteczne narzędzia i wsparcie systemowe w zarządzaniu handlowcami, a nasze zespoły wyposażamy w systemy mobilne umożliwiające bezpośredni nadzór nad efektywnością oraz bieżącą analizę ustalonych parametrów.

Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy przeprowadzenie krótkiego audytu przedwdrożeniowego. Bada on stopień gotowości klienta do współpracy z firmą outsourcingową. Wdrożenie zaleceń audytu znacząco zwiększa szanse powodzenia projektu. Jego parametry definiowane są wspólnie z klientem.

Przed wdrożeniem należy:

 • Zapewnić spójność strategii sprzedażowych organizacji wewnętrznej oraz outsourcingowej,
 • Zapewnić właściwą komunikację do obecnej organizacji sprzedaży,
 • Ustanowić mierniki i kryteria sukcesu projektu,
 • Opisać procedury komunikacji i reakcji na zgłoszenia problemów,
 • Ustanowić okresowe spotkania Top2Top, w celu przeglądu przebiegu projektu.

Outsourcing sił sprzedaży

Dzisiejsze strategie większości liderów rynkowych zawierają sformułowania typu: „elastyczność“ albo „szybkość reakcji na zmiany rynkowe“. W ramach usługi outsouringu sił sprzedaży MS Sales oferuje przejęcie części zadań związanych z budowaniem i zarządzaniem zespołami sprzedażowymi, dzięki czemu organizacja zleceniodawcy może skuteczniej realizować przyjętą strategię. Outsourcing sił sprzedaży zapewnia pełną kontrolę kosztów zespołu sprzedażowego oraz daje możliwość elastycznego dostosowania jego wielkości i struktury do prowadzonej w danym momencie działalności. Stawiając na najwyższą jakość w obszarze personalnym, a jednocześnie zapewniając najbardziej atrakcyjne warunki finansowe zasobów materialnych, stworzyliśmy wyraźną przewagę rynkową wobec konkurencji.


Rozwiń

W ramach usługi outsourcingu sił sprzedaży oferujemy:

 • rekrutację i selekcję personelu,
 • zatrudnienie i administrację zatrudnienia (obsługa kadrowo – płacowa),
 • wyposażenie i administrację narzędzi pracy (samochody, telefony, tablety, laptopy),
 • prowadzenie szkoleń wstępnych (przebieg wizyty, obalanie obiekcji, raportowanie, sprzedaż),
 • wdrożenie i administrację systemów mobilnych/raportowania,
 • koordynację i nadzór pracy zespołu,
 • nadzór nad efektywnością procesów,
 • wdrażanie i rozliczanie systemów motywacyjnych,
 • trening i coaching,
 • oceny okresowe członków zespołu sprzedażowego.

 

Zapewniamy najwyższej jakości pracę zespołów handlowców, przy najbardziej konkurencyjnym na rynku poziomie kosztów zasobów i usług zewnętrznych (samochody, serwisy, telefony, komputery). (Inwestujemy w rozwój kompetencji personalnych, dzięki którym nasze procesy HR są skuteczniejsze i bardziej efektywne. Selekcja, rekrutacja, szkolenia, systemy motywacyjne, project management, to obszary, które stanowią naszą przewagę konkurencyjną.)

Stosujemy nowoczesne rozwiązania umożliwiające osiąganie zakładanych celów biznesowych, a jednocześnie bardzo korzystne ceny zasobów materialnych. Uzyskujemy je dzięki skali działalności oraz prowadzonej w ramach grupy polityce zakupowej.

Flota MS Sales liczy obecnie ponad 400 samochodów, natomiast łącznie z pozostałymi spółkami grupy to ponad 1.000 aut. Podobne liczby abonamentów telefonicznych umożliwiają korzystanie z bardzo atrakcyjnych cen zarówno na połączenia telefoniczne, jak i na urządzenia mobilne. Skala działania umożliwia nam również wynegocjowanie najlepszych warunków serwisowych oraz stawek ubezpieczeniowych. W przypadku zakupów paliwa, tworzymy grupę zakupową, do której zapraszamy naszych partnerów biznesowych.

W ramach dodatkowego zwiększenia efektywności kosztowej zespołów sprzedażowych, oferujemy również możliwość podjęcia działań zmierzających do pozyskania niekonkurencyjnego partnera/partnerów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie multipartnerskim (współdzielonym).


Akcje Sprzedażowe

W ramach usługi realizacji akcji sprzedażowych MS Sales oferuje realizację działań, których celem jest wsparcie sił i procesów sprzedaży klienta w uzgodnionym zakresie, miejscu i czasie. Nasi klienci mogą skorzystać m.in. ze wsparcia sił sprzedaży, czyli okresowego powiększenia zespołu handlowego, z pomocy we wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub kategorii, z pomocy w instalacji materiałów reklamowych czy organizacji akcji promocyjnych.


Rozwiń

Przygotowując realizację akcji sprzedażowej postępujemy według wypracowanej metodologii, której elementami składowymi są przygotowanie strategii i planu sprzedaży, które są wynikiem wspólnej pracy zespołu projektowego złożonego z doświadczonych menedżerów sprzedaży.

W ramach akcji sprzedażowych oferujemy:

 • wsparcie sił sprzedaży klienta (okresowe powiększenie zespołu)
 • budowanie / poprawę dystrybucji numerycznej
 • zwiększenie panelu obsługiwanych klientów
 • wprowadzanie produktów i kategorii na rynek (launch/relaunch)
 • egzekucję standardów ekspozycyjnych (merchandising)
 • instalację materiałów reklamowych (POSM)
 • organizację akcji promocyjnych o charakterze: wizerunkowym i/lub sprzedażowym
 • van selling
 • telesprzedaż (przedsprzedaż, generowanie lead’ów, umawianie spotkań handlowych)

Aktywności sprzedażowe są realizowane przy wykorzystaniu zespołu handlowego MS Services i mogą być dodatkowo wspomagane akcjami call center, czy też akcjami mailingowymi. Akcje sprzedażowe mogą być realizowane w modelach dedykowanych (realizacja zadań na rzecz jednego klienta) lub multipartnerskich (dwóch lub więcej niekonkurencyjnych partnerów biznesowych).


Zarządzanie procesem sprzedaży

W ramach realizacji kompleksowej usługi zarządzania procesem sprzedaży oferujemy realizację działań,  których celem  jest pozyskanie nowych klientów, zamówień lub umów. Usługa jest dostosowywana do specyfiki branży oraz portfela produktowego klienta.

Usługa zarządzania procesem sprzedaży składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie (np. zakup / stworzenie i weryfikacja bazy danych, wygenerowanie leadów i umawianie spotkań handlowych)
 • sprzedaż (np. telesprzedaż lub aktywność zespołu handlowego, raportowanie wyników)
 • działania posprzedażowe (zarządzanie dokumentacją i jej ew. archiwizacja)

Zarządzanie procesem sprzedaży przez zespół MS Sales może dotyczyć wszystkich trzech, lub wybranego etapu.