Human Resources

MS Services korzysta z rozwiązań z zakresu Human Resources Management, które dają możliwość przeprowadzenia szybkiej selekcji aplikacji i efektywnej rekrutacji, a także zarządzania procesem szkolenia procawników. 

Poznaj rozwiązania wykorzystywane przez nasz Dział HR.

 


Rozwiń

Platforma Rekrutacyjna HRsys.pl 

Na platformie:

  • prowadzimy rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne,
  • zarządzamy aplikacjami kandydatów w oparciu o zdefiniowane kryteria oceny,
  • wyszukujemy aplikacje w zarejestrowanej na platformie bazie wszystkich przeprowadzonych rekrutacji,
  • nasi menedżerowie mają dostęp do aplikacji kandydatów i mogą monitorować przebieg procesu rekrutacji. 

Platforma e-learningowa learn.com 

  • nowoczesne narzędzie do zarządzania kursami e-learningowymi.

Aplikacja wspiera pracę działu HR, pozwalając zarządzać procesem szkoleniowym pracowników.  Po zapisaniu pracownika na kurs e-learningowy może on wracać do jego treści w dowolnym miejscu i czasie, śledzić swój postęp.


IT / Nowe Technologie

MS Services oferuje rozwiązania usprawniające zarządzanie organizacjami terenowymi oraz znacząco redukujące koszty ich obsługi. Każda z oferowanych aplikacji jest wykorzystywana przez menedżerów MS Services w codziennej realizacji projektów wsparcia sprzedaży. Nad ich utrzymaniem pracuje zespół specjalistów IT, stale usprawniający i optymalizujący ich funkcjonalność.

Poznaj oferowane przez nas aplikacje.

 


Rozwiń

 

  • e-umowa - zawieranie umów zleceń/o dzieło w trybie online

            System obsługuje cały proces zawierania umów cywilnoprawnych, począwszy od wprowadzenia danych przez zleceniobiorcę, po rozwiązanie umowy i archiwizację dokumentów. Innowacją jest możliwość zawierania umów za pośrednictwem urządzeń mobilnych, bez konieczności drukowania dokumentów!

  • e-budżet - zarządzanie lokalnymi budżetami

System umożliwia pełny nadzór nad wszelkimi aktywnościami osób pracujących w terenie (przedstawiciele handlowi, merchandiserzy, etc.) poprzez przypisywanie budżetów, określanie możliwości ich wykorzystania, załączanie dokumentów potwierdzających wykonanie usług, etc. System oferuje również możliwość akceptacji planów wydatkowych zarówno przez bezpośredniego przełożonego, jak też właściciela budżetu oraz tworzenie zestawień według dowolnych kryteriów, jak typ aktywności, kategoria produktów, na którą budżet został wydatkowany, region, etc.

  • m-agent - system mobilnego wsparcia agencyjnej sprzedaży energii

Aplikacja daje możliwość codziennego zarządzania mobilnym zespołem agentów/doradców, których rolą jest dotarcie do klientów przekazanych w postaci leadów lub pozyskanych samodzielnie. Rejestrowanie wszystkich czynności wykonywanych przez doradców umożliwia budowanie bazy danych, która ułatwi dotarcie do klientów w przyszłości, według precyzyjnie określonych kryteriów wyboru. System umożliwia również raportowanie aktywności doradców oraz ich pełną analizę.

  • Saleslearn - platforma e-learningowa

Dzięki platformie e-learning możliwe jest stałe podnoszenie umiejętności pracowników zlokalizowanych poza centralą firmy. Oferujemy możliwość wykorzystania platformy do przeprowadzania szkoleń według Państwa materiałów, jak również gotowe szkolenia wykorzystywane przez nas w codziennej działalności jak: szkolenie wstępne dla merchandisera, szkolenia sprzedażowe, bezpieczna jazda, jak również.


In store / Retail

Doświadczenie MS Services w zakresie procesów realizowanych w sieciach handlowych umożliwia oferowanie programów budowania ekspozycji/merchandisingowych dedykowanych dla sieci handlowych. Ponad 1 milion godzin merchandisingowych wypracowanych podczas wyłącznej obsługi ponad 30 hal Carefour oraz ponad 2 miliony w sieci Real pozwoliły MS Services zdobyć niepodważalne doświadczenie i kompetencje w zakresie projektowania i realizacji usług we współpracy z sieciami.